Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle vragen over Pensioenen

Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kun je tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als je VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling stopt of lager wordt voordat je AOW krijgt. In dat geval kun je wellicht een overbruggingsuitkering krijgen. Met deze rekenhulp reken je uit of je onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog je uitkering is. Kun je een overbruggingsuitkering krijgen, dan ontvang je vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner en ik beide een eigen huis hebben?

In principe krijgen samenwonende AOW’ers een lagere AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. Naar verwachting gaat dit veranderen: er is een nieuwe wet in de maak die bepaalt dat samenwonende AOW’ers die beiden nog een eigen koop- of huurwoning hebben, een AOW-pensioen voor ongehuwden krijgen. Dit pensioen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de Sociale Verzekeringsbank deze zogeheten ‘tweewoningenregel’ al toe: met terugwerkende kracht sinds 1 februari 2014. Op de website van de SVB kun je controleren of je voor deze hogere AOW in aanmerking komt.

Kan ik rekenen op een pensioen van 70% van mijn laatst verdiende loon?

Dat is maar zeer de vraag. Want ons pensioenstelsel is de afgelopen jaren- vooral door de financiële crisis - behoorlijk versoberd. Een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon lijkt, behalve voor de laagste inkomensgroepen, een onrealistische verwachting. Een percentage tussen de 50 en 60 procent lijkt voor de meeste mensen het hoogst haalbare. Is dat voor jouw voldoende om van te leven? Wacht niet tot je pensioendatum om hier achter te komen, want dan kun je er weinig meer aan doen. Maak daarom binnenkort een afspraak met ons. Dan weet je precies waar je straks aan toe bent.

Mag ik met mijn AOW werken?

De AOW is een basispensioen voor iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het maakt niet uit of je daarnaast andere inkomsten hebt. Als je na je pensionering doorwerkt, verandert je AOW-pensioen niet. 

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn pensioen?

Het gevolg van de financiële crisis is dat veel pensioenfondsen er meestal niet voor kunnen zorgen dat je pensioen de komende jaren wordt verhoogd (geïndexeerd). Wil je weten of je pensioenfonds de pensioenen verhoogt, vraag er dan naar bij jouw fonds. Uiteraard zijn wij je ook graag van dienst.

Kunnen de pensioenen nog steeds worden uitbetaald?

Er worden zware financiële eisen gesteld aan de pensioenfondsen. Die eisen zijn er om ervoor te zorgen dat mensen op hun pensioen kunnen rekenen. Je kunt er dus van uitgaan dat de pensioenen bijna altijd gewoon kunnen worden uitbetaald. In een uitzonderlijke situatie kan het zo zijn dat een pensioenfonds door de financiële crisis zo in de problemen komt dat het fonds de pensioenen niet meer volledig kan uitbetalen. Dan krijgen mensen bijvoorbeeld in plaats van 100% pensioen, een pensioen van 93%. Het is in die uitzonderlijke situatie dus niet zo dat er geen pensioen wordt uitgekeerd, maar een lager pensioen.

Aan wie keert een overlijdensrisicoverzekering na overlijden van de verzekerde uit?

De verzekering keert uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. Afhankelijk van het doel van deze verzekering wordt dus van tevoren bepaald wie de uitkering ontvangt.

Heb je als nabestaande altijd recht op een Anw-uitkering?

Nee, je hebt als nabestaande alleen recht op een Anw-uitkering: 

  • als je geboren bent voor 1 januari 1950, of
  • als je geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar moeten verzorgen (zodra het jongste kind 18 jaar of ouder is vervalt de uitkering), of
  • als je ten minste 45% arbeidsongeschikt bent verklaard.