Overslaan en naar de inhoud gaan

De cyberverzekering, bedrijven kunnen niet meer zonder

Cybercriminaliteit is tegenwoordig een van de grootste bedreigingen voor bedrijven. We zijn sterk afhankelijk van internet en ICT-systemen. Maar op de veiligheid van je digitale omgeving heb niet alleen jijzelf invloed. Er zijn diverse cyberrisico’s zoals een aanval van buitenaf, een menselijke fout of technische fouten van IT-systemen waardoor je data kunt verliezen. Dit kan tot financiële schade, imagoschade of een vertrouwensbreuk lijden. Als bedrijf kun je daarom niet meer zonder cyberverzekering.

Wat valt er onder een cyberverzekering?

Cybercriminaliteit kan in verschillende vormen worden gepleegd: ransomware, hacken, een DDoS-aanval, virus, phising, etc. Computercriminelen vinden steeds makkelijker manieren om in te breken op een systeem. Als gevolg hiervan kan je website geblokkeerd worden of helemaal plat komen te liggen, machine gestuurde processen kunnen stilvallen of gevoelige informatie gelekt worden. Dit kan ook gebeuren door een technische of menselijke fout.

Als gevolg hiervan kan je bedrijf inkomensverlies lijden. Bij een ransomware-aanval kunnen criminelen ‘losgeld’ eisen om systemen weer vrij te geven. Door een datalek kunnen (klant)relaties beschadigd worden, je ontvangt claims van derden en tenslotte loopt je eigen naam imagoschade op. Met een cyberverzekering zijn de kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen en andere financiële schades gedekt.

Is een cyberverzekering verplicht?

Een cyberverzekering is (nog) niet verplicht. Wel geldt vanaf 25 mei 2018 de vernieuwde privacywetgeving; de AVG. Hiermee ligt er een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven voor het beheer van data. Er wordt alleen maar meer online en via IT-systemen gecommuniceerd en informatie opgeslagen. Bescherming van deze data en persoonsgegevens heeft daarom een hoge prioriteit.

Cyberverzekering afsluiten voor je bedrijf

Er zijn verschillende verzekeraars die een gespecialiseerde verzekering tegen cybercriminaliteit aanbieden. Ook weten deze verzekeraars precies welke stappen ondernomen moeten worden in het geval je bedrijf slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. Neem contact met ons op zodat we je uitgebreid kunnen adviseren over de mogelijke cyberrisico’s die jouw bedrijf loopt en hoe je je hiervoor kunt verzekeren.