Overslaan en naar de inhoud gaan

Schade tijdens thuiswerken: hoe is dit verzekerd?

Tot een aantal maanden geleden werkte het grootste deel van de Nederlandse beroepsbevolking buiten de deur. Een deel van deze mensen, vooral degenen die veel achter de computer zitten, werkt nu overwegend vanuit huis. En de verwachtingen zijn dat ook in de toekomst mensen vaker thuis zullen blijven werken.

Nu was het op kantoor niet alleen gezellig, maar ook overzichtelijk. Er was een duidelijke scheiding tussen werk en privé, in heel veel opzichten. Nu is die grens vervaagd. Werk je nog steeds op vaste tijdstippen of kun je wat flexibeler met je uren omgaan? Betaal je je eigen koffie of wordt dit deels vergoed? En over vergoeden gesproken: hoe zit het als bijvoorbeeld je laptop kapot gaat tijdens het thuiswerken?

Wij krijgen regelmatig vragen van klanten met betrekking tot schade die tijdens thuiswerken is ontstaan en of ze hiervoor verzekerd zijn. Leen Noordijk, verzekeringsadviseur bij Wildschut Verzekeringen, vertelt ons wat meer.

“De grenzen zijn vervaagd. Voorheen werkte eigenlijk iedereen op apparatuur van de zaak. Mensen die af en toe thuiswerkten hadden hiervoor meestal een laptop van de baas gekregen. Nu zie je dat in sommige bedrijven de helft van de medewerkers op apparatuur van de zaak werkt, bijvoorbeeld een laptop die ze al eerder hadden of ze hebben hun apparatuur van kantoor mee naar huis genomen, en de andere helft op een eigen laptop werkt. Veel werknemers staan niet stil bij de risico’s.

Maakt het verschil of je op een eigen laptop of die van de baas werkt?
Leen: “Jazeker. Apparatuur en andere spullen van van de zaak vallen doorgaans onder het risico van het bedrijf. Bedrijven zijn hiervoor verzekerd, mits er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn. Twijfel je? Vraag het dan even na. Vooral bij kleinere organisaties is dit niet altijd goed geregeld. Bij gebruik van eigen apparatuur geldt eigenlijk dat je hier specifieke afspraken over moet maken. Het kan bijvoorbeeld nog uitmaken of een werkgever wel of geen apparatuur aangeboden heeft en of een werkgever een thuiswerkvergoeding betaalt. Heb je hierover niets afgesproken? Dan is het slim hier alsnog even achteraan te gaan bij je werkgever.”

Als je thuiswerkt kan het ook iemand anders zijn die schade maakt, bijvoorbeeld een kind. Is dit verzekerd?
Leen: “Goede vraag. Als het gaat om spullen die je in bruikleen hebt van je werk, geldt in principe hetzelfde als wat ik eerder zei. Maar het kan van de polis afhangen. Soms staat in de voorwaarden dat schade door roekeloos gedrag niet wordt vergoed bijvoorbeeld. Als het om je eigen spullen gaat zul je naar de voorwaarden van je inboedelverzekering moeten kijken. Dat zou je eigenlijk sowieso elk jaar even moeten doen. Soms wijzigen de voorwaarden en de waarde van je inboedel kan natuurlijk ook veranderd zijn.”

En hoe zit het met je mobiele telefoon?
Leen: “Ook dit hangt weer van de situatie af. Maar een eigen mobiele telefoon wordt in principe gezien als privébezit en een werkgever is hier dus niet verantwoordelijk voor. Sowieso zijn er nog maar een paar verzekeraars die schade aan mobiele telefoons vergoeden. Het is verstandig de voorwaarden van je eigen verzekeraar even na te lezen.”